Informatie over de Pendix ePower app

Part number
Productie nummer

Serial number
Versie van de Pendix eDrive trapondersteuning aan.

HMI Firmware version
Versie van de geïnstalleerde Pendix ePower trapondersteuning versie

BMS Firmware version
Het nummer geeft de versie aan van de software die momenteel in het batterijbeheersysteem is geïnstalleerd.

BMS Cycle count
Telling van de Pendix eDrive

BMS RFCC
De capaciteit van de Pendix ePower wordt hier weergegeven.

Cell voltage max
Geeft de maximale celspanning weer.

Cell voltage min
Geeft de minimale celspanning weer.

Cell voltage diff
Verschil tussen maximale en minimale celspanning

Used power statistic
Weergave van de Pendix-trapondersteuning niveaus die voor alle reizen gebruikt zijn.

Battery connection state
Geeft de verbinding met motor aan

State of charge
Weergave van het accu volume

Hardware
Weergave van de werkelijk toegepaste harware