Wat is nu de maximaal aantal laadcycli voor de Pendix eDrive accu?

Voor de Pendix accu is er geen maximaal aantal laadcycli gedefinieerd.
De meeste eBike-accu's hebben een levensduur van 500 laadcycli. Maar de batterij kan nog steeds worden gebruikt na 1000 laadcycli. Deze kan dan echter maar ongeveer 70% van zijn oorspronkelijke batterijcapaciteit opladen en biedt dus een kortere actieradius. Een oplaadcyclus komt overeen met het volledig opladen van de volledige batterijcapaciteit. Als een batterij vier keer wordt opgeladen van 75% naar 100%, wordt vier keer 25% opgeladen. Pas na de vierde keer zou het een volledige laadcyclus zijn. Met de Pendix accu kun je dit eenvoudig controleren met behulp van onze gratis Pendix.bike PRO app. Met de verbinding tussen de batterij en de app op je smartphone via Bluetooth vind je informatie over de ePower, de status ervan en hoeveel volledige laadcycli er al op je batterij zijn uitgevoerd.

De ePower moet altijd bij kamertemperatuur worden opgeladen, enerzijds om het stroomverbruik tijdens het laadproces te verminderen en anderzijds om de accu te beschermen zodat deze de gewenste actieradius blijft leveren. Hiervoor kan de Pendix ePower eenvoudig met een draaiende beweging uit de houder worden gehaald en comfortabel in de woonkamer of in een droge kelder worden opgeladen. Het is niet belangrijk of de batterij leeg was voor het opladen.

Weergave:

Hoe krijgt u de weergave te zien van de aantal Laadcyli van uw Pendix accu?

Dit kan via de Pendix Pro App. Wie de app kunt u de aantal laadcycli inzien. 

Zodra u verbinding via Bluetooth met de accu heeft gemaakt gaat u naar "Bike"
De regel met BMS Cycle Count geeft het aantal laadcycli weer.
Dit wordt als volgt geteld. 

Indien u de accu laad bij 75% betekend dit 1/4 laadcycli. 
Dus indien u dit viermaal doet dan pas zal hij 1 laadcycli tellen.

Garantie:

Ongeacht van de wettelijke rechten biedt Pendix aan particuliere eindverbruikers als eerste eigenaar van het systeem twee jaar garantie (niet overdraagbaar) op de componenten van het aandrijfsysteem. Hiervan uitgesloten zijn vanzelfsprekend slijtageonderdelen, in dit geval mechanische defecten aan trapaslagers. Bij doelmatig gebruik van de accu wordt particuliere eindverbruikers een garantie voor de eerste twee jaar of 500 laadcycli (80% restcapaciteit) gegeven, naar gelang wat zich het eerst voordoet. Bovendien wordt de accu gezien als slijtageonderdeel.

De garantietijd begint vanaf het moment van aanschaf van het product, maar uiterst één jaar na de oorspronkelijke productiedatum (zie etiket op accu en aandrijving). Garantiegevallen moeten onmiddellijk worden gemeld bij uw dealer.