Wij delen u hierbij mede dat wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst herroepen: