Alfa en Omega volgens Wikipedia

  • Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom die Gods almacht symboliseert. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke (Ionische) Griekse alfabet.
  • In Openbaring zeggen God (in 1:8 en 21:6) en ook Jezus Christus (in 22:13): "Ik ben de Alfa en de Omega." In sommige vertalingen (onder andere The Living Bible) is dit "Ik ben de A en de Z". In Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als "de Eerste en de Laatste", waarmee hetzelfde wordt bedoeld.
  • In afbeeldingen komt "Alfa en Omega" vaak voor in combinatie met het labarum (ΧΡ in het midden) maar de versie zonder labarum komt ook voor.
  • De ohm (symbool: Ω, de Griekse hoofdletter omega) is de afgeleide SI-eenheid voor elektrische weerstand. De ohm is vernoemd naar Georg Ohm, een Duitse natuurkundige.
  • De ohm is de elektrische weerstand tussen twee punten van een homogene geleider als bij een constant potentiaalverschil van 1 volt tussen die punten een constante stroom van 1 ampère ontstaat.
  • Uitgedrukt in SI-eenheden: 1 Ω = 1 kg m2 A−2 s−3. De inverse is de siemens: 1 S = 1 Ω−1.
  • weerstand = spanning/ stroomsterkte, in symbolen: R: = U/I

Bron: wikipedia.org