Informatie over de Pendix ePower app

Wielomtrek in mm
Hier wordt de actueel ingestelde wielomtrek weergegeven.

Firmwareversie
Het nummer geeft de versie aan van de software die momenteel in de motor is geïnstalleerd.

Conversie van inches naar mm

diameter omtrek in mm
16" 1345
18" 1470
20" 1690
23" 1835
24" 1982
26" 2134
27" 2190
27,5" 2331
28" 2359
29" 2425